تازه ترین مطالــــب

فرق رولبرینگ و بلبرینگ
1396/5/8  
درواقع بلبرینگ ها گونه‌ای از یاتاقان‌ها هستند که می‌توانند هم بارهای شعاعی و هم بارهای محوری را تحمل کنند و معمولاً در جاهایی به کار می‌روند که بار به ‌نسبت ...
بلبرینگ های خود تنظیم
1396/5/8  
این نوع بلبرینگ دارای دو ردیف ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک است که شیار ساچمه درآن به صورت منحنی بوده و این باعث ایجاد خاصیت خود تنظیم بلبرینگ در ...
بلبرینگ های کف گرد
1396/5/8  
انواع مختلف بلبرینگ های کف گرد با قفسه های فولادی و برنجی تولید می شوند. این نوع برینگ ها در انواع یک ردیفه و دو ردیفه تولید می شوند.
بلبرینگ های شیار عمیق
1396/5/8  
دامنه کاربرد بلبرینگ های شیار عمیق وسیع می باشد، زیرا طراحی آنها ساده، غیرقابل تفکیک و با قدرت کارکرد در سرعت های زیاد است.
بلبرینگ های تماس زاویه ای
1396/5/8  
حلقه های داخلی و بیرونی این نوع بلبرینگ ها نسبت به یکدیگر زاویه ای می سازند که امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان را توسط آنها فراهم می کند. ...
رولبرینگ های استوانه ای
1396/5/8  
این نوع رولبرینگ ها برای بارهای شعاعی سنگین و سرعتهای بالا مناسب می باشند.